ให้ทุนหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์
ให้ทุนหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์
ให้ทุนหนุนโครงการวิจัยสำ

เปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน

รายละเอียดหลักสูตร

 สนับสนุน  นักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6 เดือน เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส   

ประเภทของทุน

การวิจัย

สิทธิประโยชน์

ตั๋วเดินทางไปกลับ, เงินประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

ระยะเวลา

2-6 เดือน

แหล่งเงินทุน

รัฐบาลฝรั่งเศส
 

เกณฑ์การคัดเลือก

- สัญชาติไทย

- ไม่จำกัดสาขาวิจัย

- ระดับการศึกษา Post-doc

- ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส 2 - 6 เดือน

- มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี


เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม

- คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ

- ความยากของโครงการ

- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย

- ประวัติทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุน

2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง

3. แนบ resume ล่าสุดและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

4. จดหมายอธิบายแรงจูงใจและความสนใจในการไปทำวิจัย (Motivation letter)

5. สำเนา transcript และใบปริญญา

6. รายละเอียดของโครงการวิจัยที่จะดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส

7. จดหมายตอบรับจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส


เอกสารเพิ่มเติม (หากมี)

1. จดหมายแนะนำ (letter of recommendation) 

2. คะแนนทดสอบภาษา French (TCF, DELF, DALF, academic degree,…) and/or English (TOEFL, TOEIC, etc.) 

3. จดหมายการสนับสนุนทุนจากภาคส่วนอื่นๆ


ทุน Junior Fellowship ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!!

หมดเขตรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผล: กลางเดือนมกราคม 2561
เดินทางได้ตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ทุกโครงการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นก่อน 31 ธันวาคม 2561
*เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานทูตฝรั่งเศส - SCAC - CSU
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 627 2120 โทรสาร (66 2) 627 2130

อีเมล csu.bkk@gmail.com

โดย tui sakrapee
วันที่ 4 กันยายน 2560
พิมพ์หน้านี้