ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยไปสหรัฐอเมริกา
ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยไปสหรัฐอเมริกา

ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัย

เปิดให้ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Study of the U.S.Intutes ประจำปี2561

ผู้สนใจสามาารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86300/1019438.pdf

การส่งใบสมัคร
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

การรับสมัคร

 
โดย tui sakrapee
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
พิมพ์หน้านี้