สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุ

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

โครงการนี้เป็นทุนที่มอบให้สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

ให้ไปศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้

1.กฏหมายสิ่งแวดล้อม

2.กฏหมายล้มละลาย

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

........................
ภาพจาก https://medium.freecodecamp.org
โดย tui sakrapee
วันที่ 8 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้