ศศินทร์ จุฬาฯ มอบทุนให้นิสิตปริญญาโทปีการศึกษา2561
ศศินทร์ จุฬาฯ มอบทุนให้นิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ศศินทร์ จุฬาฯ มอบทุนให้น
 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561

เปิดรับการสมัครทุนแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมกรอกใบสมัครขอรับทุนได้ที่
 http://www.sasin.edu/what-we-offer/teaching-learning/internships-scholarships/  

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2216 3861-2
ที่มา http://www.chula.ac.th/th/archive/72248

โดย tui sakrapee
วันที่ 25 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้