แอร์เอเชียเปิดให้ทุนเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน-สอบผ่านรับเงินเดือนทันที
แอร์เอเชียเปิดให้ทุนเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน-สอบผ่านรับเงินเดือนทันทีสายการบิน Air Asia เปิดรับสมัครนักเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยานรุ่นที่ 2 "Student Aircraft Mechanic"   เพียงแค่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หากสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกับโครงการ student aircraft mechanic รับ benefits และเงินเดือนเหมือนพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เป็นนักเรียน

หลังเรียนจบ 1 ปีผ่านเกณฑ์บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง aircraft mechanic เลยโดยไม่ต้องสอบหรือสัมภาษณ์อีกครั้ง

คุณสมบัติ
-สัญชาติไทย
-อายุไม่เกิน 35 ปี (ปีปฏิทิน) เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2526 เป็นต้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือกำลังจะจบการศึกษา และได้ทรานสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 28กุมภาพันธ์ 2561ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเลคทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
-ผ่านการทดสอบ TOEIC 400คะแนนขึ้นไป
-ไม่มีประวัติอาชญากรรมรายละเอียดและการสมัครสามารถดูได้ที่ Line ID : @student_mechanic 
โดย tui sakrapee
วันที่ 29 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้