90ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech

90 ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech
90ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ)

โดยเปิดรับใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต

90ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศ


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ในหลักสูตร AE ถึง 12 มีนาคม 2561

หลักสูตร ICTES และ SERE ถึง 19 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่
https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: 
taist@nstda.or.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 30 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้