นิด้าเปิดให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหลายประเภท
นิด้าเปิดให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหลายประเภท
นิด้าเปิดให้ทุนส่งเสริมก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้หลายประเภท  เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะและทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
 
-ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1)
 
เปิดรับบัดนี้ - 5 เม.ย. 61
 
-ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2)
บัดนี้ - 5 เม.ย. 61

-ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)
บัดนี้ - 5 เม.ย. 61
 
-ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
เปิดรับ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 61
 
-ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว)
ยังไม่เปิดรับสมัคร
 
-Language and Communication and Teaching English as an International Language(Scholarship)
 
Now - Apr 5, 2018
 
-MBA (English Program)
 
Now - Feb 23, 2018
 
-MBA (English Program) (Scholarship 2)
 
Now - Mar 14, 2018
 
-Economics (English as medium of instruction) (Scholarship)
 
Now - Apr 5, 2018
 
-Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship)
 
Now - Apr 12, 2018

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://edserv.nida.ac.th/main/th/admission/regular
โดย tui sakrapee
วันที่ 8 มีนาคม 2561
พิมพ์หน้านี้