​ม.เฮียวโกะประเทศญี่ปุ่นให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

​มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่นให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
 ​ม.เฮียวโกะประเทศญี่ปุ่

มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย "School of Economics and Management Global Business Course for International Students"

มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ในสังกัดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยทศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์อยากเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ

นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สนผ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สพฐ.เพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยฮียวโกะ พิจารณาต่อไป

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/92188/1069302.pdf
โดย tui sakrapee
วันที่ 16 เมษายน 2561
พิมพ์หน้านี้