เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนอุดมศึกษาสวีเดนกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศสมาชิกASEM

เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน
กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM 


เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนอุดม

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

โครงการนี้จัดเพื่อเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

 

นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org
 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

........................
ที่มา สกอ.
www.inter.mua.go.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 19 เมษายน 2561
พิมพ์หน้านี้