ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปเรียนต่อต่างประเทศ
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อ

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล

โครงการนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ครั้งที่ ๒

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัครถึง 30 พ.ค. 61

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

ที่มา 
http://www.ocsc.go.th/node/3896

โดย tui sakrapee
วันที่ 21 เมษายน 2561
พิมพ์หน้านี้