​กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดให้ทุนหนุนองค์กรพัฒนาภูมิภาค

​กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดให้ทุนหนุนองค์กรพัฒนาภูมิภาค

​กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดใ

กองทุน CFLI ของรัฐบาลแคนาดามีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการขององค์กรต่างๆ ในอาเซียนในวงเงิน 45,000 เหรียญแคนาดาเพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนในประเด็นดังนี้

1. Gender equality and the empowerment of women and irls
2. Inclusive government, including diversity, democracy, human rights and the rule of the law
3. Growth that works for everyone, including women's economic rights, decent jobs and entrepreneurship, investing in the pooret and most vulnerable, and safeguarding economic giants
4. environment and climate change focusing on adaptation and migration, as well as on water management


ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link 
http://www.canadainternational.gc.ca/…/deve…/CFLI-FCIL.aspx…

ทั้งนี้ ต้องเสนอโครงการพร้อมแบบคำขอภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ที่มา 
www.inter.mua.go.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้