สวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

สวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 

สวนสุนันทาจัดประชุมวิชาก

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (THE FIRST FAR SSRU UNDERGRAD CONFERENCE) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนสุนันทาจัดประชุมวิชาก

...................................................................
โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru

โดย tui sakrapee
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้