เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวรางวัลที่ประเทศไต้หวัน

เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวรางวัลที่ประเทศไต้หวัน
เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวร

นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันการทำบะหมี่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวร

เมนูที่นางสาวพรญาณีใช้ในการแข่งขัน คือ บะหมี่กับแกงเขียวหวานไก่ ตามสูตรฉบับไทย ทำให้ได้รับรางวัล "สองผู้ชนะในแต่ละประเภท" ซึ่งเป็นรางวัลในลำดับที่ 4 โดยรับเหรียญรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลอีก 2,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวร

..........................
ที่มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย tui sakrapee
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้