สวนสุนันทาหารือร่วมม.อันชุนจับมือรองรับอาจารย์ศึกษาต่อ

สวนสุนันทาหารือร่วมม.อันชุน จับมือรองรับอาจารย์ศึกษาต่อ

สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย ผู้บริหารวัตกรรมและการจัดการ หารือร่วม Professor Linghu Rongtao รองอธิการบดี และคณะมหาวิทยาลัยอันชุน มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37
สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน

การหารือร่วมกันครั้งนี้เป็นการวางแนวทางทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยอันชุน มณฑลกุ้ยโจว เพื่อรองรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอันชุนในการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน


สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน


สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน


สวนสุนันทาหารือร่วมม.อัน


 

................................................
ข้อมูล/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
โดย tui sakrapee
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้