นักศึกษาสวนสุนันทาเข้าร่วมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด

นักศึกษาสวนสุนันทาเข้าร่วมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด
 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 61 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาเข้ารวมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) ณ สำนักงานเขตดุสิต

 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้