ใกล้เปิดแล้ว!ทุนCheveningไปเรียนปริญญาโทฟรีที่อังกฤษ
ใกล้เปิดแล้ว! ทุนChevening ไปเรียนปริญญาโทฟรีที่อังกฤษ
 

ใกล้เปิดรับ!ทุนChevening

แจ้งเตือนถึงผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน Chevening ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้า (สิงหาคม 2561) เพื่อไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรสำหรับปี 2019/2020 ควรเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด


ผู้ที่สนใจขอทุนสามารถสมัครรับข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.chevening.org/subscribe


ข้อมูลทุน Chevening UK Government Scholarships for International Students

เป็นที่รู้จักกันดีว่าคือทุนที่ทรงเกียรติมากที่สุดทุนหนึ่ง เป็นที่ปราถนาของผู้สมัครต่างชาติ เพราะสามารถไปเรียนปริญญาโท(โปรแกรม1ปี)ฟรีที่อังกฤษ
         
ทุน Chevening เป็นทุนรัฐบาลUK ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1983 ดำเนินการโดย Foreign and Commonwealth Office (FCO) กับ partner organisations  เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้นำแห่งอนาคต ผู้มีอิทธิพล และมีอำนาจการตัดสินใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในการพัฒนาด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเก็บเกี่ยวประประสบการณ์ของวัฒนธรรมสหราชอาณาจักร
           
โปรแกรมทุนนี้เปิดโอกาสให้เรียนระดับปริญญาโทแบบไม่จำกัดสาขา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร โดยผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ในระดับเกียรตินิยม ซึ่งทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร  (อ้างอิงปี2017-2018)
-เป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด(รวมทั้งไทย)
-เดินทางกลับประเทศของตนอย่างช้า 2 ปีหลังจากสิ้นสุดอายุทุน
-จบปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ โดยปกติแล้วจะเทียบเท่ากับupper second-class 2:1 honours degree
-มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2ปี (บางโปรแกรม อาจต้องมี 5ปี)
-มีสิทธิเลือกสมัครเรียนได้ 3 หลักสูตรที่แตกต่างกันและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข 

ที่มาของข้อมูล/ภาพและติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่
http://www.chevening.org
http://th.interscholarship.com/
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้