วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทาเปิดบ้านรับคณะวิทยาการสุขภาพฯม.ทักษิณ
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทา เปิดบ้านรับ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ

 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนส
12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยผศ.เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

...................
ที่มา 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย tui sakrapee
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้