นักเรียนแห่สมัครรับทุนเรียนฟรีโลจิสติกส์สวนสุนันทา-โฮมโปร-TIFFA

นักเรียนแห่สมัครรับทุนเรียนฟรีโลจิสติกส์สวนสุนันทา-โฮมโปร-TIFFA
นักเรียนแห่สมัครรับทุนเร

วันนี้ 20 ก.ค.61 สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนเรียนฟรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ที่มา 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย tui sakrapee
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้