อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบสาขาครูดีเด่น
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบสาขาครูดีเด่น
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่รางวัลในโอกาสได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2561 ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ ”แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2561 เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมพรรษา 12​ สิงหาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พลเอก​ ดร.กวี ประเคนรี​ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ​
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสา

.......................................

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ : ภาพข่าว
โดย tui sakrapee
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้