​คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
​คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
​คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลั

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศให้ทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท


สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่..หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ห้อง ๑๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐ (หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
............................
ที่มา http://www.law.ru.ac.th
ภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ทางการ
โดย tui sakrapee
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้