บวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ก่อนจัดสวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน
บวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ก่อนจัดสวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน 
บวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าส
 

วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน ๘๐ ปี สวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้การจัดงานวิ่งราบรื่นและประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยงานวิ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้

บวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าส


บวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าส


•|โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru

โดย tui sakrapee
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้