เปิดให้ทุนเยาวชนอายุ15-25ปีเพื่อส่งเสริมประกอบอาชีพ
เปิดให้ทุนเยาวชนอายุ 15-25 ปีเพื่อส่งเสริมประกอบอาชีพ

เปิดให้ทุนเยาวชนอายุ15-2

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร) เพื่อรับทุนส่งเสริมประกอบอาชีพ

คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
-มีฐานะยากลำบาก
-ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ

สมัครขอรับเงินทุนได้ที่
พมจ. และ บพด ทุกจังหวัดในเวลาราชการ

กำหนดการขอรับทุน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2561

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20182610140620_1.pdf
โดย tui sakrapee
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้