สำนักวิทยบริการฯสวนสุนันทาจัดงานLibrary Book Fair
สำนักวิทยบริการฯ สวนสุนันทา จัดงาน Library Book Fair 
สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน Library Book Fair โดยมี อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ กล่าวรายงาน อาจารย์ และ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด

โดย งาน Library Book Fair จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 พฤษจิกายน 2018 ณ ศูนย์วิทยบริการ ภายในงานมีการออกร้านหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆมากมาย


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน

..........................................
ติดตามได้ที่

www.ssru.ac.th
www.arit.ssru.ac.th
www.library.ssru.ac.th
ที่มา 
Thanachat Aekkachat
โดย tui sakrapee
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้