เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด
เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด
เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน

โดยจะให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ

พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด
มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา
-ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.marketingthai.or.th
โทร 02-679-7360-3 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
..........................
ข้อมูล http://www.marketingthai.or.th
ภาพ MAT Society
โดย tui sakrapee
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้