ให้ทุนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย1ปี

ให้ทุนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย1ปี
ให้ทุนศึกษาด้านภาษาและวั

มหาวิทยาลัย Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (DSP)

โดยเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สนใจเพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซด์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id 

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

 

โดย tui sakrapee
วันที่ 18 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้