มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา

มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 พร้อมมีทุนการศึกษาหลายประเภท

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ป.เอก)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ป.โท)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

สมัครออนไลน์ : 
http://www.grad.chula.ac.th/ 
เมนู "การเข้าศึกษา" >> "ระบบรับสมัครเข้าศึกษา"

สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ: 
http://www.commarts.chula.ac.th/th-th/index.html
เมนู "การสมัครเข้าศึกษา"

ข้อมูลทุนการศึกษากว่า 2,000 ทุน 
http://www.grad.chula.ac.th/scholarship.php?type=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์
โทรศัพท์: 02-2182155, 02-2182178
อีเมล: gradcomm.cu@gmail.com
..................
ที่มา Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

โดย tui sakrapee
วันที่ 31 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้