รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนเรียนดนตรี

รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนเรียนดนตรี
รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุน

รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนการศึกษา  Ernst Mach-Grants สำหรับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อศึกษาดนตรีคลาสสิก / เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดงดังต่อไปนี้

The University of Music and Performing Arts, Vienna
The University of Music and Performing Arts, Graz
The University Mozarteum, Salzburg

Music Grants 2019
The Austrian government is offering the Ernst Mach-Grants for Thai music students to study classical music / attend a workshop at one of the following universities of music and performing arts:

The University of Music and Performing Arts, Vienna
The University of Music and Performing Arts, Graz
The University Mozarteum, Salzburg

Details of the scholarship can be found here:

Music Grant Announcement

Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

Application Form

Interested students must submit their Application Form and relevant documents / materials by post to the following address:

Ms. Marissada Nilmanee
Bureau of International Cooperation Strategy (10th Floor, Building 1), 
Office of the Higher Education Commission, 
328 Si Ayutthaya Road, Bangkok 10400
Tel: 02 610 5405 
Fax: 02 354 5570

or submit the application form in person at the address mentioned above.

The deadline for submission is Friday, 22 February 2019.

The Office of the Higher Education Commission will announce a list of qualified applicants who will be invited for an interview/audition on Friday, 1 March 2019. The interview/audition will take place on Wednesday, 6 March 2019 at the College of Music, Mahidol University, Siam Paragon, Floor 4A.
............................
ที่มา http://inter.mua.go.th/

โดย tui sakrapee
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้