มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจกกว่า250ทุนเรียนต่อ-ทำวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกกว่า250ทุนเรียนต่อ-ทำวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจกก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ประจำปี 2562 โดยจัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) จำนวนกว่า 250 ทุน

ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

 

- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) เพื่อเป็นทุนการศึกษาปริญญาโท 100 ทุน

ระดับปริญญาเอก 100 ทุน และทุนหลังปริญญาเอก 50 ทุน

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเรียนปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปิญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.5 

Application Deadline for Doctoral and Graduate Level (Round 1) March 1, 2019, 
Post-Doctoral Fellowship March 15, 2019

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...https://cmu.ac.th/th/content/D4F81742-3F7A-4197-8286-4B568129DCF1

.................................
ที่มาข้อมูล/ภาพ 
Graduate School Chiang Mai University

โดย tui sakrapee
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้