ทุน​รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเรียนอนุปริญญา-ปริญญาโท
ทุน​รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเรียนอนุปริญญา-ปริญญาโท
ทุน​รัฐบาลบรูไนดารุสซาลา

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam)

โครงการนี้มอบทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562/2563

ทุนที่มอบให้จำนวน 5 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ applyBDGS2019@mfa.gov.bn

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn 
.................
ที่มา 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ภาพ http://m.yukle.mobi
โดย tui sakrapee
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้