ทุนเยอะมาก!กว่า10โครงการทุนเรียนฟรีป.โท-เอกที่เอไอที
 กว่า10โครงการทุนเรียนฟรีป.โท-เอกที่เอไอที


สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียนรวมทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยในวิทยาเขตของ AIT ตลอดระยะเวลา 22-24 เดือน (สี่ภาคเรียน) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและ 41 เดือน (7 ภาคการศึกษา) สำหรับ หลักสูตรปริญญาเอก โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทุนการศึกษาแต่ละประเภท

โครงการทุนที่มอบให้นักศึกษา
1.HM KING'S Scholarships and HM QUEEN'S Scholarships
2.Loom Nam Khong Pijai (GMSARN Scholarships)
3.Asian Development Bank - Japan Scholarship Program (ADB-JSP)
Bangchak Scholarships
-Master's 
-Doctoral 
5.WE Consultant Scholarships
6.Thai Pipe Scholarships 
7.AIT-UNESCO-IHE programme: Joint Master's in Urban Water Engineering and Management (UWEM)
8.Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 
9.Kurita Scholarships
10.BRIDGEX Scholarship for Structural Engineering
11.INDEX International Group Co. Ltd. Bonded Scholarship 
12.China Scholarship Council 
(All scholarships are available for the August 2019 intake)
Requirements
-Degree Certificate and Transcript of Undergraduate Degree and / or Master's Degree;
-Two Letters of Recommendation;
-English Proficiency Requirement: TOEFL (Computer based: 213) and IELTS: 6 (writing and overall) or equivalent;
-An essay on your proposed research topic (For doctoral applicants only).

Fellowships
Fellowships are awarded to selected applicants depending on their qualifications and merit, and is very competitive. Fellowships cover a part (or full) of the credit fees (tuition) only.  Applicants should find other sources to pay for registration fees, accommodation fees or living expenses.

1.RTG Fellowship
2.AIT Fellowship

...........................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.ait.ac.th
ภาพ Remote Sensing and GIS, AIT
โดย tui sakrapee
วันที่ 4 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้