25ทุนเรียนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายในระดับปริญญาตรี
25ทุนเรียนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายในระดับปริญญาตรี
25ทุนเรียนภูมิสถาปัตย์แล

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ  (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)  ทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน ประจำปีการศึกษา 2562   

ทุนที่มอบให้
จำนวน  25 ทุน
โดยแบ่งเป็นทุนเรียนภูมิสถาปัตย์ 15 ทุนและทุนเรียนออกแบบภายใน 10 ทุน

การเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 มีนาคม 2562

สนใจสอบถามรายละเอียดที่
https://entry.wu.ac.th

...................
ภาพ 
Graduate Study at Walailak
  
โดย tui sakrapee
วันที่ 12 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้