​คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ
​คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนัน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการเสวนาสานพลังหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้า (ไทยเด่น) ในฐานะที่ปรึกษา #โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน(Creative Industry Village : CIV) (ภาคกลาง)โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน , นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

​คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนัน


​คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนัน

.................................
นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ
โดย tui sakrapee
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้