สวนสุนันทาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย..สมเด็จชาย..กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

สวนสุนันทาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จชาย” กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

สวนสุนันทาจัดพิธีบำเพ็ญก

วันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ ห้องโถงพิธีอาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน รายละเอียดของพิธีประกอบด้วย พระสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 10 รูป มีพระศรีวินัยโสภณ เป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระกุศล ต่อด้วยพิธีเลี้ยงพระ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน ดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัย พระสงฆ์ให้พร ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ
..........................

www.ssru.ac.th #ssru

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
กวิน นันทวาณี / ศุภกิตติ์ นะรารัมย์ : ถ่ายภาพ

โดย tui sakrapee
วันที่ 15 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้