สวนสุนันทาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพุ่งเป้าสู่การจัดอันดับQSและแม่แบบที่ดีของสังคม
สวนสุนันทาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พุ่งเป้าสู่การจัดอันดับ QS และแม่แบบที่ดีของสังคม


สวนสุนันทาขับเคลื่อนยุทธ

 

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
 

“เป้าหมายสวนสุนันทาราชภัฏอันดับ 1 เราสามารถทำได้มา 7 สมัยแล้ว ขณะนี้ต้องพุ่งเป้าไปสู่การจัดอับดับของ QS ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เข้มข้นโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน (30 ตัวชี้วัด) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ (10 ตัวชี้วัด) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (7 ตัวชี้วัด) ด้านกิจการนักศึกษา (9 ตัวชี้วัด) ด้านการจัดหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ (2 ตัวชี้วัด) และด้านบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (9 ตัวชี้วัด) เป็นความท้าทายที่สวนสุนันทาจะก้าวเดินต่อไปสู่จุดหมายของมหาวิทยา คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม เราต้องทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ mission impossible ให้เป็น mission possible” รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย กล่าว

นอกจากนี้อธิการบดียังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการแลละการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ด้านการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยอธิการบดี เผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จไว้ว่า “สวนสุนันทาต้องทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Life cycle) เราต้องการความสำเร็จในภาพรวมมหาวิทยาลัยควบคู่กับความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจะต้องทำงานอย่างมีความมุ่งมั่น เหมือนกับการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ที่ต้องฝึกซ้อมให้หนักหน่วงจนกว่าจะออกมาสวยงาม นอกจากนี้ ความสำเร็จในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ จะต้องไม่ทำงานซ้ำซาก ต้องทำให้มากและมากกว่าคนอื่นหลายเท่า ต้องทำให้คู่แข่งมองไม่เห็นเรา ตั้งมาตรฐานการทำงานให้สูงกว่าปกติ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการทำงานที่หนักหน่วงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรากำลังผลักดันสวนสุนันทาให้ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Fast Track) สุดท้ายแล้วสวนสุนันทาเราจะต้องมีชื่ออยู่ในการจัดอันดับระบบ QS ให้ได้ต่อไป"

.............................
ที่มา
 Somdech Rungsrisawat 

อรวรรณ สุขมา / รายงาน
กวิน นันทวาณี / โชฐิรส พลไชยมาตย์ ...ถ่ายภาพสวนสุนันทาระดมสมองเร่งขั


สวนสุนันทาระดมสมองเร่งขั


สวนสุนันทาระดมสมองเร่งขั


สวนสุนันทาระดมสมองเร่งขั

สวนสุนันทาขับเคลื่อนยุทธ


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 18 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้