Australian Development Scholarshipsเรียน ป.ตรี-โท-เอก

Australian Development Scholarshipsเรียน ป.ตรี-โท-เอก


UploadImage
Australian Development Scholarships (ADS) มอบทุนการศึกษาระยะยาวจำนวนหลายทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงสายอาชีพ โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าตั้งรกรากรวมค่าที่พัก (5,000 AUD) ค่าครองชีพ (28,000AUD ต่อปี) ค่าประกันสุขภาพ

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (ไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0 ) หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 92 คะแนน
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี


โดยต้องเข้าไปสมัครออนไลน์ที่ http://oasis.ausaid.gov.au/Function/Home/Default.aspx จากนั้นให้ส่งเอกสารได้แก่ ผลการสอบ IETLS หรือ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี / สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาสูติบัตรจำนวน 2 ชุด / เอกสารแสดงการจบการศึกษา / ทรานสคริปต์ / จดหมายแนะนำ 3 ฉบับ โดยส่งไปที่ Australian Embassy 37 South Sathorn Road Bangkok 10120, Thailand


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมใน ADS
โดย tui sakrapee
วันที่ 21 มีนาคม 2555
พิมพ์หน้านี้