กำหนดการรับสมัคร TCAS62 รอบ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ลบ แก้ไข
กำหนดการรับสมัคร TCAS62 รอบ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดร
โครงการที่เปิดรับ  :

1. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A

3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

5. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

6. โครงการลูกแสดทอง

7. โครงการผู้พิการ


วิธีการคัดเลือก :    สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการรับสมัคร :   ตั้งแต่วันที่  1 – 15 ธ.ค. 61ข่าวสารเพิ่มเติม คลิก เลยค่ะ
เรียบเรียงโดย P' Muk Eduzones


 
 loading...