ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแรงในอนาคต ปี 2020 | พร้อมแนะนำคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน

ลบ แก้ไข
ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแรงในอนาคต ปี 2020 | พร้อมแนะนำคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน​

ค่าตอบแทนสูง! 4 อาชีพมาแ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ เทรนด์เศรษฐกิจ วิธีการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งสิ่งที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนั้น สามารถนำมาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนต่อทางด้านไหนดี ที่เรียนจบออกมาแล้วจะไม่ตกงาน ต้องลองมาดูเทรนด์อาชีพเหล่านี้กันเลย เพราะในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 
พร้อมทั้งเรายังมีคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้มาฝากกันอีกด้วย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์
การโจมตีทางโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อาชีพทางด้านนักวิเคราะห์ข่าวกรองและนโยบายมีการเติบโตมากขึ้นถึง 21.4 % ด้วยกัน

สำหรับอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์สามารถที่จะทำงานได้กับองค์กรที่หลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม การเงินและบัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าค่าตอบแทนของอาชีพนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในทางด้านสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและน