จบป.ตรีแล้วแต่อยากเรียนหมอเชิญทางนี้ค่ะ

Medical University of Warsaw (MUW)  ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่เก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ คณะแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษของ Medical University of Warsaw เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี 1993 เปิดสอนสองหลักสูตรคือ หลักสูตร 6 ปีสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายและหลักสูตร 4 ปีสำหรับนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลั ยแล้ว โดยวุฒิบัตรที่ได้รับคือ MD และ Diploma ที่ได้รับการรับรองใน EU สหรัฐอเมริกา แคนาดาและประเทศอื่นๆ

หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบ basic science ที่ MUW นักศึกษาสามารถ สอบ USMLE (United States Medical Licensing Examination) Step I และสามารถสอบ USMLE Step 2 เมื่อเรียนจบหลักสูตรคลินิค

คุณสมบัติผู้สมัคร 

• มีผลการเรียนดีโดยเฉพาะในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
• มีความรู้ภาษาอังกฤษดี IELTS 6.0 หรือ TOEFL 90
• ต้องสอบ Entrance exam (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์)
• ค่าเล่าเรียนประมาณ 11,100 ยูโรต่อปี

สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่สำนักงานในประเทศไทย 085 407 7572  ไลน์ไอดี  ocean88888  อีเมลล์  central@studywiz.net
จบป.ตรีแล้วแต่อยากเรียนห
 

 

 

 


 

โดย ดารินทร์
วันที่ 31 มกราคม 2559
พิมพ์หน้านี้