เรียนอินเตอร์ที่ประเทศโปแลนด์
สนใจรายละเอียดหรือสมัครเข้าศึกษาต่อติดต่อ:  Tel: 085 407 7572E-mail: central@studywiz.net ไลน์ไอดี:   ocean88888

Warsaw University of Technologyเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและมีชื่อเสียงทั่วโลก บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้งานในระดับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนเป็นจำนวนสูง มีประวัติการสอนยาวนานตั้งแต่ปี 1826 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆมากมาย มีนักศึกษาจากนานาประเทศเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากค่ะ รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนระดับป.ตรี-โทอีกด้วยหลักสูตรนานาชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษหลากหลายสาขา 

เปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 3.5-4ปี สาขาดังต่อไปนี้ (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 36.50)  
 
Electric and Hybrid Vehicles Engineering   €1550/เทอม ประมาณ 56,500 บาท
Civil Engineering   €2000/เทอม ประมาณ 73,000 บาท
Environmental Engineering     €1500/เทอม ประมาณ 54,750 บาท
Electrical Engineering     €1500/เทอม €1500/เทอม ประมาณ 54,750 บาท
Computer Science     €2000/เทอม €2000/เทอม ประมาณ 73,000 บาท
Telecommunications     €2000/เทอม €2000/เทอม ประมาณ 73,000 บาท
Computer Science     €1650/เทอม ประมาณ 60,225 บาท
Mechatronics (specialisation: Photonic Engineering)     €1350/เทอม ประมาณ 49,275 บาท
Aerospace Engineering     €1500/เทอม ประมาณ 54,750 บาท
Power Engineering     €1500/เทอม ประมาณ 54,750 บาท

เกณฑ์การรับสมัคร:
 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบ ม.6 สำหรับสมัครเรียนป.ตรี / และจบปริญญาตรีสำหรับสมัครเรียนปริญญาโท
  มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5-6.0 หรือ TOEFL 79/120หรือสามารถยื่นผล TOEIC ได้หรือสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก่อนได้
  นร. ที่จบหลักสูตรอินเตอร์ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ
ประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 1. ค่าที่พักประมาณ 8,500 – 25,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทของห้อง)
  ค่าอาหารประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน
เรียนต่อในยุโรป…Poland…
Why Poland?
 • ค่าเล่าเรียนถูกและค่าครองชีพที่ไม่แพง
  ประเทศโปแลนด์มีความปลอดภัยสูงซึ่งวัดจากการก่ออาชญากรรมที่ต่ำ
  ประเทศโปแลนด์อยู่ในกลุ่ม European Union และ European Degree ในโปแลนด์ได้รับการยอมรับจาก Bologna Process คือ มาตรฐานการศึกษาเทียบเท่าประเทศสหภาพยุโรปอื่นๆ
  นักศึกษาต่างชาติในโปแลนด์ สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ากว่า 20 ประเทศ
  เป็นประเทศที่สวยงาม สะอาดตามสไตล์ยุโรป ผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้ดี
ประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหภาพยุโรป โดยมีพรหมแดนติดกับประเทศเยอรมันและสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเนีย ในสหภาพยุโรปและยังมีพรหมแดนติดกับประเทศรัสเซีย ยูเครน เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์คือ Warsaw

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9pv4dZFCgmY

สนใจรายละเอียดหรือสมัครเข้าศึกษาต่อติดต่อ:  Tel: 085 407 7572E-mail: central@studywiz.net ไลน์ไอดี:   ocean88888
ปริญญาโท Warsaw Universi

 
โดย ดารินทร์
วันที่ 5 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้