เปิดศูนย์ขับเคลื่อนอาชีวะฯในพื้นที่ภาคใต้

ลบ แก้ไข
เปิดศูนย์ขับเคลื่อนอาชีว

เปิดศูนย์ขับเคลื่อนอาชีวะฯในพื้นที่ภาคใต้

ที่อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (กอศ.) นายประชาคม จันทรชิต  รองเลขาธิการกอศ.ในฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งจะดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํามิติเศรษฐกิจ มาเป็นแนวทางหลักสร้างโอกาสสําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม

รมช.ศธ.กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน ในแนวทางกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล

ด้าน ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า ศูนย์ประสานฯดังกล่าว เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตนานี จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง  จังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยการอาพ สไหงโก-ลก  จังหวัดสตูล ณ เทคนิคสตูล และจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯนี้ จะช่วยให้การบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 อีกด้วย โดยจับคู่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ (Job Matching) เพื่อรองรับ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไปขอบคุณข้อมูล dailynews.co.th
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ต.ค. 60 20:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 336 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 336 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง