สกศ.เดินหน้าเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย

ลบ แก้ไข
สกศ.เดินหน้าเก็บข้อมูลเด

สกศ.เดินหน้าเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย

วันนี้(31 ต.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมหารือเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หรือ บิ๊กดาต้า (Big Data)ปฐมวัย โดยเชิญทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับปฐมวัยมาหารือ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และจะมีการขยายการจัดเก็บข้อมูล จากอายุ 0-6 ปี เป็น 0-8 ปี เนื่องจากในทางสากลมองว่า เด็กอายุ 7-8 ปี เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปฐมวัยสู่ประถมศึกษา ดังนั้นจึงควรเก็บข้อมูลเด็กอายุ 7-8 ปีมาไว้ในฐานข้อมูลนี้ด้วย ทั้งนี้ การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ทุกหน่วยงานมีอยู่จะให้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็กแต่ละคนจะไดัรับบริการการเรียนรู้ และโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงสุด สามารถดูแล ติดตามเด็กปฐมวัยได้ทันเวลา ทันสถานการณ์ เพื่อให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ

เลขาธิการสกศ. กล่าวต่อไปว่า ในการจัดเก็บข้อมูลจะเก็บจากเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย(มท.) และ ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กต่างด้าว เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาติดตามเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าระบบการศึกษา และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เติมเต็มเด็ก โดยการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 เน้นการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วของทุกหน่วยงานมาบูรณาการให้เป็นภาพรวมของประเทศ แล้วจำแนกตามพื้นที่ โดยมี สกศ.เป็นเจ้าภาพ ระยะที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม2560ถึงต้นปี 2561 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดวางระบบการพัฒนาเด็ก โดยจะมีการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งงานปกติและงานเชิงนโยบาย เชื่อมต่อกับงานในเชิงพื้นที่

“ในการรวบรวมข้อมูลมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม โดยการเก็บข้อมูลจะเป็นข้อมูลเด็กรายคน ไม่ใช่ตัวเลขสรุปภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล จะให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมว่าสามารถให้ข้อมูลอะไรได้ หรือ ข้อมูลอะไรที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับของตัวเด็ก ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน ได้มอบให้ สกศ.ทำเรื่องเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล โดย สกศ.จะต้องพัฒนาระบบการรักษาความลับข้อมูลของเด็กด้วย"ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว


ขอบคุณข้อมูล dailynews.co.th
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ต.ค. 60 19:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 69 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 69 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง