ทำอย่างไรดี? เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัว เราโดนเอาเปรียบ

ลบ แก้ไข
ทำอย่างไรดี? เมื่อเจอคนเ

ทำอย่างไรดี? เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัว เราโดนเอาเปรียบ
 

ในโลกมีคนมากมาย แตกต่างกันไป หากคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี แต่เมื่อต้องมาเจอกับคนเห็นแก่ตัว (ที่มีอยู่มากมาย) ควรทำอย่างไรดี พยายามคิดจะเป็นฝ่ายให้ แต่พอให้ไปแล้ว ทำไมจึงคิดว่า เป็นคนโง่ การสละออกเพื่อลดความตระหนี่ มีขอบเขตที่ตรงไหน

.. เราเพียงแค่ทำตามหน้าที่ของเราให้ครบ ทำความดีให้ถึงที่สุด โดยไม่ต้องไปหวังกับผลที่จะได้ เราก็ไม่ต้องผิดหวัง ถ้าผลไม่ออกมาตามที่เราคาดหวังไว้ ถ้าทำเหตุไว้ดี ผลจะออกมาดีเอง

สููดลมหายใจลึกๆ แล้วอ่านให้จบ..

ผู้เห็นแก่ตัวเป็นอย่างไร?

คนเห็นแก่ตัว ขี้เกียจ ไม่อยากทำงานแต่จะเอาประโยชน์ เป็นคนลำเอียง ไม่ให้ความยุติธรรม คอยแต่จะคัดค้าน หาความสนุกสนานด้วยการคัดค้าน คนเห็นมักจะบิดพลิ้วไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำ คนเห็นแก่ตัวทำอะไรชุ่ยๆ ไม่ละเอียด ไม่ประณีต ไม่สุขุม คนเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เอาเปรียบผู้อื่น ตระหนี่ ขี้เหนียวแล้วก็คดโกงซึ่งหน้า อีกทั้งยังเป็นผู้อิจฉาริษยา ไม่สามัคคี อกกตัญญู ยกตนข่มผู้อื่น ชอบใส่ความผู้อื่น ไม่ซื่อตรงแม้แต่เวลา ไม่ซื่อตรงต่อเวลา ไม่ซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์

เจอคนเห็นแก่ตัว เราจะทำยังไง?
ท่องไว้ .. เรื่องของเขา เรื่องของเรา

แต่สิ่งที่เราต้องคิดให้ได้ เพื่อมันจะเป็นสิ่งดีๆ กับเราก็คือ “เรื่องของเขา เรื่องของเรา”

คนอื่นเห็นแก่ตัว ก็เป็น “เรื่องของเขา” เขาทำกรรมอย่างไร เมื่อถึงเวลาที่กรรมออกผล เขาก็จะเป็นผู้ได้รับรู้ผลของกรรมนั้นเอง ถ้าเขาไม่เรียนรู้เขาก็ต้องเจอกรรมนั้น ซ้ำๆ ซากๆ เอง เราไม่มีหน้าที่จะต้องไปรับรู้ หรือเร่งผลแห่งกรรมของเขา

ส่วนเราจะทำดี เมื่อกรรมดีออกผลเราก็จะได้รับรู้ผลนั้นเอง อันนี้เป็น “เรื่องของเรา”

คนชั่ว

มีคนสอนว่าคนชั่ว คือคนที่ไม่สามารถรักษาศีลได้ หรือเป็นคนมักโกรธ หรือคอยเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นอยู่

คนประเภทนี้ ถ้าอยู่ห่างได้ ก็ให้อยู่ห่าง ถ้าไม่สามารถอยู่ห่างได้ จำเป็นต้องอยู่ใกล้ ก็พยายามไม่สนทนาด้วย ถ้าจำเป็นต้องสนทนา ก็ต้องสนทนาแต่น้อยๆ ก็พอ เพราะว่า อยู่ใกล้คนประเภทนี้ ไม่เท่าทุน