ใช้บิ๊กดาตาปฐมวัยดูแลเด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย

ลบ แก้ไข
ใช้บิ๊กดาตาปฐมวัยดูแลเด็

ใช้บิ๊กดาตาปฐมวัยดูแลเด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ก.พ.ป. ได้หารือถึงความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยตามบันทึกข้อตกลง หรือ เอ็มโอยู ของ 4 องค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ หรือ บิ๊กดาตา (Big Data ) ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกือบครบ 77 จังหวัดแล้ว คาดว่าจะสามารถสรุปภาพรวมได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนการดำเนินงานระยะต่อไป คือ การส่งเสริมให้มีจังหวัดนำร่องที่มีข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดครบถ้วนในทุกด้าน โดยจะเร่งดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561 และก.พ.ป. จะนำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยมาจัดทำกระดานสรุปข้อมูล หรือ แดชบอร์ด (DashBoard) ให้ผู้บริหารทุกกระทรวงเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายและแผนได้อย่างรวดเร็ว
 
พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กันพิจารณาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยปรับกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัยทุกคน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดูแลทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานการดูแลและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ มาตรฐานคุณภาพของเด็ก มีจุดมุ่งหมายให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศ นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานก่อนเข้ารับการตรวจประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ก.พ.ป. จะเร่งสรุปสาระสำคัญเพื่อปรับร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน และไม่ให้ซ้ำกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอื่นๆ


ขอบคุณข้อมูล dailynews.co.th
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ธ.ค. 60 00:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 737 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 737 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง