ต้องมี และ ต้องทำ ของครูยุคใหม่!

ลบ แก้ไข
ต้องมี และ ต้องทำ ของครู

ต้องมี และ ต้องทำ ของครูยุคใหม่!

อาเซียนยังเป็นเรื่องที่คนไทยยังต้องให้ความสนใจ ยิ่งเป็นเรื่องของการศึกษายิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิด
คำถามว
่าบุคลากรครู ในฐานะที่ต้องให้ความรู้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ด้าน รศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านจะสนใจเข้ามาเรียนที่ไทยมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าหางานได้ง่ายกว่า ดังนั้นครูไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวกับนักศึกษาต่างชาติให้ได้ โดยระบุสมรรถนะที่ครูจะต้องทำไว้ว่า
- ปรับหลักสูตรให้รองรับความต้องการทั้งคนไทยและคนอาเซียน
- ปรับตัวรับมือการแลกเปลี่ยนบุคลากร
- สอดแทรกเนื้อหาอาเซียน และสากลเข้าไปในเนื้อหา
- สอนให้เด็กไทยรู้จักคิดและวิเคราะห์ และใช้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ด้านนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมองว่า เราควรให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยในสถานประกอบการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเหมือนนานาประเทศ มากกว่าที่จะมองแค่ใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น ซึ่งสรุปเป็นสมรรถนะที่ครูจะต้องมีไว้ว่า
- ประสบการณ์ตรงอย่างเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ
- ประสบการณ์ต่อเนื่องตลอดวิชาชีพ
- ทักษะภาษาอังกฤษระดับ “นำเสนอ”
- ความร่วมมือเข้มข้นกับสถานประกอบการ


ข้อมูลอ้างอิง: dlfeschool.in.th / Together on Campus by True
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ธ.ค. 60 01:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,131 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,131 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง