12 คำชมว่า ดี นอกเหนือจากคำว่า Good

ลบ แก้ไข
12 คำชมว่า ดี นอกเหนือจา

12 คำชมว่า ดี นอกเหนือจากคำว่า Good

คำชมว่า ดี นอกเหนือจากคำว่า Good

1. awesome (adj.)
2. amazing (adj.)
3. best (adj.)
4. brilliant (adj.)
5. flawless (adj.)

รวมภาพพื้นหลังสวยๆ อาร์ตๆ คลิก  6. fine (adj.)
7. decent (adj.)
8. fine (adj.)
9. fantastic (adj.)
10. tremendous (adj.)
11. remarkable (adj.)
12. marvelous (adj.)


อ่านเพิ่มเติมและขอบคุณข้อมูล https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/108745.html