ใช้คำบุพบท in/on/at ในภาษาอังกฤษอย่างไร?

ลบ แก้ไข
ใช้คำบุพบท in/on/at ในภา

ใช้คำบุพบท in/on/at ในภาษาอังกฤษอย่างไร?

in/on/at ใช้อย่างไร?
หนึ่งในไวยากรณ์ที่ใช้ผิดอยู่บ่อยๆ คือการใช้คำบุพบทหรือ Preprosition เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับ วลี/ประโยค ได้แก่คำว่า in/ on/ at วันนี้แคมปัส-สตาร์จะพาไปไข้ข้อข้องใจการใช้คำบุพบท In/On/At ในภาษาอังกฤษกันค่ะ

คำบุพบทบอกเวลา
1. ใช้ In เพื่อบอกเวลาเป็นเดือน, ปี ,ศตวรรษ หรือระยะเวลาที่ยาวนาน

in May on Sunday
in summer
in the summer
in 1990
in the 1990s
in the next century
in the Ice Age
in the past/future…
2. ใช้ On เพื่อบอกเวลาที่เป็นวันหรือวันที่…

on 25 Dec. 2010
on Christmas Day
on Independence Day
on my birthday
on Tuesdays
on 6 March…
3. ใช้ At เพื่อบอกเวลาที่แน่นอน

at 3 o’clock
at 10.30am
at noon
at dinnertime
at bedtime
at sunrise
at sunset
at the moment on New Year’s Eve…

คำบุพบทบอกสถานที่
1.1 ใช้ In เพื่อบอกสถานที่ที่เป็นที่ว่าง ที่อยู่ หรือที่ที่สามารถอยู่ได้


In a box.
In a room.
In a country.
in a traffic jam
in Time Square
in a building
in a car
in a taxi
in a boat
in a helicopter
in a lift (elevator)
in the living – room
in the article
1.2 ใช้ In เพื่อบอกสถานที่ที่เป็นประเทศ, เมือง หรือย่านต่างๆ 

in England
in London
in Manhattan
in Chinatown

2.1 ใช้ On เพื่อบอกสถานที่บนผิวสัมผัสนั้นๆ
on the table.
on the floor.
on the chair.
on a table
on a wall
on the floor
on the roof
on the menu
on the page
on the door
on the shelf

2.2 ใช้ On เพื่อบอกสถานที่ที่เป็นยานพาหนะหรือการขนส่ง
on a bus
on a train
on a plane
on a ship
on a bicycle/ motorcycle
on a horse
2.3 ใช้ On เพื่อบอกการสื่อสาร

on the radio
on the television
on the phone
on the Internet

3. ใช้ At เพื่อบอกสถานที่ที่เฉพาะเจาจง ตำแหน่งที่ระบุได้แน่นอน

at The Empire State Building
at the corner
at the bus stop
at the door
at the top of page
at the end of the road
at the entrance
at the crossroads
at the front desk
at a conference
at a party

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก eslbuzz.com/https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/111751.html
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 61 16:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 786 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 786 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง