สายอาชีพหลังเรียนจบสาขาบัญชี

ลบ แก้ไข
สายอาชีพหลังเรียนจบสาขาบ

สายอาชีพหลังเรียนจบสาขาบัญชี

ถ้าคุณจบปริญญาตรี สาขาบัญชีมา  โดยทั่วไปจะสามารถเลือกเข้าทำงานในบริษัทได้หลายรูปแบบ จะเลือกทำงานในบริษัทที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายก็ได้  หรือจะเลือก หางานบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชีก็ได้ ทั้ง 2  กรณีนี้จะมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน

ผู้ทำบัญชี VS ผู้ตรวจบัญชี

ถ้าคุณเลือกทำงานในบริษัทเป็นผู้ทำบัญชี  คุณจะรู้เรื่องตั้งแต่เริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลรายการซึ้อขายที่เกิดขึ้นของบริษัท จ่ายเงินรับเงิน ดูความถูกต้องของเอกสาร ฯลฯไปจนกระทั่ง สามารถปิดงบการเงินได้  เสนอผู้บริหารได้  แต่ข้อมูลที่ทำออกมาจะเป็นไปตามเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด  ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรับผิดชอบ

แต่ถ้าทำงานในบริษัทตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ก็จะมีแบบฟอร์มมาตรฐาน กำหนดให้ตรวจสอบว่าจะต้องทำอย่างไร  จะดูข้อมูลการบันทึกบัญชีที่จะทำการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับมา-จ่ายไป ตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด เพื่อพิสูจน์ยอดของการบันทึกบัญชีนั้น ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีภาษีอากร

หลังตรวจสอบเสร็จ พิสูจน์ยอดงบการเงินลงตัวแล้ว  ก็เสนอเรื่องให้ผู้จัดการบริษัทรับทราบ  แล้วก็เสนอให้หัวหน้าของคุณบันทึกแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น

จะเห็นได้ว่า การทำงานทั้ง 2 กรณีนี้  จะแตกต่างกัน  แต่สุดท้ายก็จะไปพบกันที่จุดปลายทางตอนปิดงบประจำปี

ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้า  ก็แนะนำว่าให้เลือกทางเดินไปสมัครในบริษัทตรวจสอบก่อน แล้วฝึกงานตรวจสอบจนครบชั่วโมง  แล้วก็ไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สอบ CPA ให้ผ่าน (CPA คือ Certified Public Accountant ที่รับรองความเป็น Professional ในสายงานตรวจสอบ) เก็บชั่วโมงการทำงานให้ครบ 3000 ชม.(ประมาณ 3 ปี) แล้วคุณจะเรียกเงินเดือนได้สูงกว่าระดับพนักงานบัญชีทั่วไป ซึ่งจะต่างกันมากกว่า 5000 เลยทีเดียว