ทำการบ้านเพื่อการเป็นครูดี

ลบ แก้ไข
ทำการบ้านเพื่อการเป็นครู

ทำการบ้านเพื่อการเป็นครูดี

 ทำไมจึงมีครูถอดใจในช่วงปีแรกของชีวิตการเป็นครู   นั่นเป็นเพราะภารกิจของครูเป็นเรื่องของการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนกับผู้อื่น  และการศึกษา ความตั้งใจ ความฉลาด ความกระตือรือร้น จะไม่ช่วยให้มีทักษะนี้โดยอัตโนมัติ  ทุกอย่างต้องการการฝึกฝน

ตอนเรียนครู อาจารย์อยู่ข้างเรา คอยช่วยลุ้นให้เราประสบความสำเร็จในการเรียน แต่ตอนทำหน้าที่ครู นักเรียนไม่แคร์ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่  บางคนถึงกับแกล้งให้ครูล้มเหลวด้วยซ้ำ ตอนเป็นนักศึกษา เพื่อนชมความฉลาดของเรา ชมว่าเราสอนเก่งเขียนใบงานดี แต่ตอนเป็นครู นักเรียนอาจไม่สนใจเรียนเลย
               การสอนที่ได้ผลเป็นเรื่องของ psychology (จิตวิทยา) มากกว่า pedagogy (การเรียนการสอน) ดังคำบอกจากศิษย์คนหนึ่งที่เคยกล่าวว่า “ครูสามารถกำหนดให้นักเรียนนั่งถือหนังสือห่วยๆ ได้ทั้งวัน  แต่จะไม่มีวันบังคับให้นักเรียนอ่านหนังสือนั้นได้”  คือการเรียนนั้น บังคับไม่ได้ เป็นความสมัครใจ ยินดีทำ ของนักเรียนเอง ครูต้องมีวิธีการใช้จิตวิทยา ให้เกิดความอยากเรียน ไม่ใช่บังคับให้เรียน ฉะนั้นครูต้องเตรียมตัวล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียน ต้องมีการเตรียมห้องเรียน 
               ครูจึงต้องหาวิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ต่อความสำเร็จในการเรียน ต้องมีวิธีลบล้างความท้อแท้สิ้นหวังต่อการเรียนในตัวเด็ก สร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ในการเรียน และชีวิตในอนาคต นี่คือสุดยอดหน้าที่ของครู
               
               อีกมุมหนึ่ง ครูต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน กับตัวศิษย์ โดยสิ่งแรกๆ ที่ต้องทำคือ กำหนดบุคลิกของตนเอง ในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก และรักษาบุคลิกนั้นให้คงเส้นคงวา เพื่อไม่ให้เด็กสับสน จะเป็นครูที่ดุ เคร่งครัด ก็ต้องเป็นอย่าง