13 เหตุผล ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

ลบ แก้ไข
13 เหตุผล ที่ทำให้อาชีพร

13 เหตุผล ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

สวัสดิการข้าราชการ 
1) การลา  10 ประเภท
2) ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
5) โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
6) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
7) บำเหน็จความชอบ
8) บำเหน็จบำนาญ ประโยชน์เกื้อกูล
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
10) ค่าเช่าบ้าน
11) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
12) รถประจำตำแหน่ง
13) โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล


ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 18:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 628 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 628 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง