ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

ลบ แก้ไข
ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย
 

รายละเอียดของสายอาชีพ

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี 
  - พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  - หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  - ผู้ตรวจสอบบัญชี 
  - พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ 
  - พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร 
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ 
  - ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ 
  - ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก 
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  - พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี 
  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
  ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ 
  - เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
  - พนักงานฝ่ายเอกสาร 
  - เลขานุการผู้บริหาร 
  - ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน 
  - ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย 
  - เลขานุการ
  เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่ 
  - เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  สายการบิน
  - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
  - พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ 
  - นักบิน
  การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์ 
  - พนักงานรับ/จ่ายเงิน 
  - ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ 
  - นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน 
  - ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน 
  - นักเศรษฐศาสตร์ 
  - เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน 
  - ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน 
  - ผู้จัดการกองทุน 
  - ผู้จัดการการลงทุน 
  - ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ 
  - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ 
  - ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน 
  - เหรัญญิก
  ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร 
  - สถาปนิก 
  - วิศวกรโยธา 
  - ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา 
  - คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ 
  - หัวหน้าคนงาน 
  - มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน 
  - พนักงานรังวัด 
  - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
  - เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย 
  - วิศวกรโครงสร้าง
  ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์ 
  - นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
  - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ 
  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า 
  - พนักงานรับโทรศัพท์ 
  - พนักงานต้อนรับ
  พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  - พนักงานเก็บบิล/เงิน 
  - พนักงานขับรถ 
  - พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  - แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด 
  - คนส่งเอกสาร 
  - บริกรหญิง/บริกรชาย
  วิศวกร/ช่างเทคนิค 
  - วิศวกรทางด้านภาพและเสียง 
  - วิศวกรด้านการออกแบบ 
  - วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 
  - วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง 
  - วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
  - เจ้าหน้าที่สนาม 
  - ช่างฟิต 
  - วิศวกรอุตสาหกรรม 
  - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา 
  - ช่างเครื่อง 
  - วิศวกรเครื่องกล 
  - ช่างปะปา 
  - วิศวกรฝ่ายขาย 
  - เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ 
  - วิศวกรด้านโครงสร้าง 
  - ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ 
  - วิศวกรโทรคมนาคม
  บันเทิง/กีฬา 
  - ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ 
  - นักกีฬา 
  - ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  - นักเต้น/หางเครื่อง 
  - ช่างแต่งหน้า 
  - ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี 
  - ผู้จัดการส่วนตัว
  หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ 
  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข 
  - ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ 
  - เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต 
  - เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
  กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ 
  - ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ 
  - ผู้ออกแบบ AutoCAD 
  - ช่างเทคนิคทางด้านสี 
  - ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
  - นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  - Accounting Officer/ Manager 
  - Accounting Supervisor and Clerk 
  - Assistant Accounting Manager 
  - Auditor 
  - Billing/ Invoice Officer 
  - Book-Keeper 
  - Costing/Budgeting Manager 
  - Credit Control 
  - Field Control Officer 
  - Internal/External Audit 
  - Senior Accounting Manager 
  - Senior/Chief Accountant 
  - Tax Officer/Accounting
  Administration /Secretary
  - Administrative Assistant/Staff/Manager 
  - Document Controller 
  - Junior/Senior/Executive Secretary 
  - Office Clerk/Assistant/Manager 
  - Sales Administrator/Coordinator/Assistant 
  - Secretary
  Agriculture/Fishing/ Mining
  - Agriculture/Fishing/ Mining
  Airlines 
  - Flight Attendances/ Hostess/ Steward 
  - Ground Crew/Cabin Crew 
  - Pilot
  Banking/Finance/ Economics 
  - Bank Teller/Clerk 
  - Bond & Stock Trader/Dealer/Broker 
  - Commercial Credit Officer 
  - Credit/ Financial Analyst 
  - Credit/ Financial Controller 
  - Economist 
  - Financial Planning / Planner 
  - Financial Research 
  - Fund Manager 
  - Investment Portfolio Manager 
  - Investment Specialists 
  - Leasing Officer 
  - Loan Credit Officer 
  - Market Risk Officer/Manager 
  - Project Finance 
  - Treasurer
  Construction/Architect/ Interior Design
  - Architect 
  - Civil Engineer 
  - Contracts Manager 
  - Draughtsman/Draftsman 
  - Foreman 
  - Interior Designer 
  - Land Surveyor 
  - Quantity Surveyor 
  - Safety Officer/Manager 
  - Structural Engineer
  Consultants/Analyst/ Business Development
  - Business Analyst 
  - Business Consultants 
  - Business Development
  Customer Services/Operator/Receptionist
  - Customer Relationship Officer/Manager
  - Customer Services Officer/Manager 
  - Operator 
  - Receptionist
  Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  - Bill Collector 
  - Driver 
  - Guard/ Security 
  - Maid/Housekeeper 
  - Messenger 
  - Waitress/ Waiter
  Engineer/Technician 
  - Audio/Video Engineer 
  - Design Engineer 
  - Electronics/ Electronics Engineer 
  - Engineer (Repair & Maintenance) 
  - Environmental Engineer 
  - Field technician 
  - Fitter 
  - Industrial Engineer 
  - Maintenance/ Repair Technician 
  - Mechanic 
  - Mechanical Engineer 
  - Plumber 
  - Sales Engineer 
  - Service Technician/ Technical Support 
  - Structural Engineer 
  - Technical Service Adviser 
  - Telecommunication Engineer
  Entertainment/Athethics
  - Art Director 
  - Athlete 
  - Costume Attendants/Design 
  - Dancer 
  - Make-up Arist 
  - Models/Star/Singer/Musician 
  - Self – Administrator/ Manager
  Government/ Social/ Non-Profit/NGO 

  - Medical Social Worker 
  - Programme Assistant 
  - Rehabilitation Officer 
  - Senior Community Development Officer
  Graphic Design/Designer/Garment 
  - Art Director 
  - AutoCAD Designer 
  - Color Technician 
  - Computer Animator 
  - Fashion Designer  ขอบคุณข้อมูล th.jobsdb.com
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 61 12:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,365 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,365 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง